KONKURRENCEBETINGELSER

Vilkår og betingelser for konkurrencen
Her finder du oplysninger om konkurrencen og reglerne for at deltage.

Konkurrenceudbyder
Arla Foods amba, Cocio Chokolademælk A/S, Øresundsvej 15, DK-6715 Esbjerg N, Danmark administreret af Cocio Chokolademælk.

*Sådan deltager du i konkurrencen:
Der vil i en begrænset periode være trykt koder på bagsiden af etiketten på Cocio Classic 400 ml og Cocio Classic 600 ml flasker. Koden kommer til syne på indersiden af flaskens etiket, når du har drukket en del af indholdet.

Det fremgår af etikettens forside, hvis produktet er omfattet af kampagnen.

Du får én vinderchance for hver kode, du registrerer. Brugte koder er ugyldige og kan ikke bruges igen.

Du kan deltage så mange gange, du har lyst, men du skal angive en ny kode hver gang.

Konkurrencen er købsbetinget.

*Sådan vinder du:
Når du har drukket din Cocio, skal du gå til www.cocio.dk/route66, hvor du kan registrere dine kontaktoplysninger. Når du har angivet oplysningerne, bliver du bedt om at oplyse koden fra indersiden af etiketten på dit Cocio-produkt.

Du kan derefter straks se, om koden udløser en præmie eller ej. Hvis koden udløser en præmie, vises præmien på skærmen. Vinderne får besked via e-mail.

For hver 50 koder, vi registrerer, er der en præmie til den næste person, der indtaster en kode.

Alle registrerede koder deltager automatisk med ét lod hver i lodtrækningen om hovedpræmien.

Vinderen af hovedpræmien vil blive kontaktet af Cocio Chokolademælk og offentliggjort på Facebook. Der udtrækkes kun én vinder af hovedpræmien.

Sådan indløser du din præmie, hvis du vinder:

Før du angiver din kode, bliver du bedt om at oplyse navn, adresse og telefonnummer, så Cocio kan sende din præmie til dig. Deltagerne er ansvarlige for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte. Cocio erstatter ikke en præmie, hvis deltageren har angivet forkerte kontaktoplysninger, eller hvis oplysningerne er utilstrækkelige.

Bemærk, at der kan gå 3-4 uger fra, at du indtaster koden og får at vide, at du har vundet til, at du modtager præmien. Eventuelle forsinkelser i administrationen af konkurrencen kan forlænge den periode, der går, inden vinderne modtager deres præmier.

Hvis en præmie ikke kan tildeles uanset grund, lægges den tilbage i præmiepuljen og udtrækkes igen. Alle indsamlede personoplysninger om deltagerne bruges udelukkende til fremsendelse af præmierne og slettes ved konkurrences afslutning.

Eventuelle deltagere, som forsøger at vinde præmier ved hjælp af uhæderlige metoder (herunder, men ikke begrænset til, misbrug af koder), vil blive diskvalificeret. Cocios beslutning om diskvalifikation er endelig.

*Kampagnens løbetid: Konkurrencen løber fra den 11. september 2017 til den 31. december 2017.

Det vil ikke længere være muligt at registrere koder efter fristens udløb, og eventuelle overskydende præmier fjernes.

Der er koder på 2.800.000 flasker.

Cocio forbeholder sig ret til at ændre konkurrenceperioden i tilfælde af særlige eller uforudsete begivenheder, f.eks. force majeure.

Præmier: Præmierne er som anført nedenfor. Præmierne kan ikke ombyttes til penge eller andet. Præmierne kan ikke overdrages til tredjemand.

400 powerbanks (til en værdi af 150 kr. hver), 190 transportable minikøleskabe (til en værdi af 1000 kr. hver), 300 mobilholdere (til en værdi af 100 kr. hver), 20 højttalere (til en værdi af 700 kr. hver), 35 hovedtelefoner (til en værdi af 350 kr. hver) samt 1 hovedpræmie – et rejsegavekort  (til en værdi af DKK 50.000). Rejsegavekortet på DKK 50.000 dækker både rejseomkostninger og lommepenge.

Rejseforsikring er ikke inkluderet i præmien, og skal afholdes af vinderen selv.

Præmier, som ikke vindes pga. utilstrækkelige kodeaktiveringer, vil blive fjernet fra konkurrencen.

Hovedpræmien er en køretur tværs over USA ad Route 66. Turen administreres af Kilroy, og al kommunikation om turen finder sted direkte mellem vinderen og Kilroy. Bemærk, at af den samlede præmieværdi på DKK 50.000 skal mindst DKK 30.000 bruges til betaling af rejseomkostninger, så der maksimalt kan bruges DKK 20.000 til lommepenge.

* Hvem kan deltage?
Alle privatpersoner, som er fyldt 18 år og er bosiddende i Danmark, kan deltage.

Ansatte i Arla Foods amba (og deres familier) eller i datterselskaber eller associerede selskaber kan ikke deltage i konkurrencen.

Personer, der overtræder denne bestemmelse, diskvalificeres fra konkurrencen.

Typografiske fejl og utilsigtede misforståelser
Cocio påtager sig intet ansvar for typografiske fejl eller andre fejl i relation til konkurrencen.

Sådan håndteres personoplysninger
Personoplysninger håndteres i overensstemmelse med dansk lov. Der deles ikke personoplysninger med tredjepart. Personoplysninger bruges udelukkende til fremsendelse af præmier til potentielle vindere.

Yderligere oplysninger om konkurrencen, præmierne osv. fås ved at kontakte cocio@arlafoods.com