Håndtering af personlige oplysninger

Meddelelse om databeskyttelse på Cocio.dk

Cocio Chokolademælk A/S ønsker at beskytte dine data. Denne tekst beskriver, hvordan Cocio som dataansvarlig indsamler og behandler dine persondata i forbindelse med brugen af Cocio.dk og de tilhørende og forbundne online services.

Du bedes læse meddelelsen nøje igennem, så du ved, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine persondata. Hvis du har spørgsmål vedrørende Cocio’s behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os (dataprivacy@arlafoods.com).

Denne meddelelse omhandler følgende emner:

 1. Kategorier af persondata og formål
 2. Videregivelse og overførsel af persondataene
 3. Opbevaringsperiode
 4. Dine rettigheder
 5. Kontaktperson
 6. Ændringer til meddelelsen

 

1. Kategorier af persondata og formål

1.1 Vi indsamler og behandler følgende typer af persondata om dig:

 • IP adresse
 • Adfærdsdata på website
 • Informationer afgivet i konkurrence
 • Kontaktinformationer
 • Produkter købt på Cocioshop.dk samt købshistorie

1.2 Vi behandler persondataene til følgende formål og på det anførte retsgrundlag:

 • Deltagelse i konkurrencer (GDPR art. 6(1)(b))
 • Mulighed for at kunne besvare henvendelser igennem Cocio.dk/om-cocio/kontakt (GDPR art. 6(1)(b))
 • Administration af brugerprofiler ved længerevarende konkurrencer (GDPR art. 6(1)(b)
 • Håndtering af køb igennem Cocioshop.dk  (GDPR art. 6(1)(b))

Vi anvender cookies på vores hjemmeside til at forbedre funktionaliteten af hjemmesiden samt til re-targeting. Cookies sættes på baggrund af dit samtykke, og den efterfølgende behandling til de nævnte formål er baseret på Cocio’s legitime interesse i at generere brugbar og retvisende statistik over brugen af vores hjemmeside, forbedre vores hjemmeside og markedsføre vores produkter (GDPR art. 6(1)(f)). Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookie-politik.

Du kan gøre indsigelse mod vores behandling til disse formål, se mere under punkt 4.

Når vi indsamler persondata til ovennævnte formål direkte fra dig, afgiver du disse data for at kunne benytte websitet og de forbundne og tilhørende online services, samt deltage i konkurrencer eller købe produkter. Du er ikke forpligtet til at give os oplysningerne. Konsekvenserne af ikke at afgive persondataene er, ikke at kunne deltage i konkurrencer, rette henvendelse til Cocio eller benytte online services på Cocio.dk, samt købe produkter igennem Cocioshop.dk.

 

2. Videregivelse og overførsel af persondataene

2.1 Videregivelse af persondata

Persondataene vil blive videregivet til og delt med følgende modtagere på det anførte retsgrundlag:

 • Ansvarlige for forsendelsen af præmier fra konkurrencer (GDPR art. 6(1)(b)
 • Forsendelse I forbindelse med køb fra Cocioshop.dk (GDPR art. 6(1)(b)
 • Skattemyndigheder i forbindelse med konkurrencer(GDPR art. 6(a)(c)

2.2 Data behandleres adgang til persondata

Vi giver vores samarbejdspartnere adgang til persondata, herunder IT-leverandører, der opbevarer og behandler persondata på vore vegne. Vores samarbejdspartnere og leverandører skal overholde Cocio’s instrukser for opbevaring og behandling af persondata. Det er endvidere Cocio’s ansvar, at opbevaring og behandling sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

 

3. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer persondataene, så lang tid det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål, dog højst i:

 • Brugerprofiler på Cocio.dk er gemt indtil brugeren selv beder dem slettet
 • Konktaktinformationer og detaljer på forespørgslen er gemt I maksimum 12 måneder fra forespørgslens afslutning
 • Konkurrencedata gemmes i maksimum 12 måneder efter præmien er afsendt og modtaget
 • Købsinformationer og leveringsinformationer fra Cocioshop.dk gemmes i maximalt 6 år, efter købet har fundet sted, i henhold til bogføringslovgivningen

 

4. Dine rettigheder

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata.

Du kan endvidere bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata.

Du kan bede om at modtage de af dig afgivne persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling af dataene sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet).

Vi sletter dine persondata efter anmodning herom, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen.

Du kan også indgive en klage til tilsynsmyndigheden såsom Datatilsynet.

 

5. Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af dine persondata eller ønsker at udnytte dine rettigheder. Du kan kontakte os på dataprivacy@arlafoods.com.

Adresseoplysninger:
Cocio Chokolademælk A/S
Øresundsvej 15
6715 Esbjerg N
Danmark

 

6. Ændringer til meddelelsen

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om databeskyttelse.